Har du spørsmål?

Skriv til oss!


Przyjmuję do wiadomości, iż:

  • Administratorem danych jest Aldes Daria Epimach-Szypiłło ,
  • Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich zmiany,
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów przetwarzania,
  • Przysługuje mi prawo do odwołania w każdym czasie zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złożenie do Aldes Daria Epimach-Szypiłło pisemnego oświadczenia

Na podstawie art.23 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r, Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r, Nr 144, poz.1204 z późn.zm.):